Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Reklam Kurulu

a. Kurul’un Teşekkülü

Reklam Kurulu, 6502 sayılı TKHK’nın 63 ve 84.maddelerine istinaden kurulmuştur. Reklam…

B. Reklam Kurulu Tarafından Yapılan Denetimler
b. Kurul’un Tarafsızlığı / Bağımsızlığı