Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 44

1. Reklam Veren

Reklam faaliyetinin gerçekleşmesinde ilk hareket noktası bir “reklam veren” kişinin…

C. Karşılaştırmalı Reklamda Kişiler
2. Reklamcı / Reklam Ajansı