Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Reklam konusu Türk hukukunda ilk kez mülga 4077 sayılı Kanunun ile düzenleme konusu…

D. Tüketici Mevzuatında Reklamlara İlişkin Düzenlemeler
2. Ticari Reklam Yönetmeliği