Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 10

1. Türk Pozitif Hukukundaki Tanımlamalar

a. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Reklam kavramı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da (TKHK) ilginç…

A. Reklamın Tanımı
b. Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun