Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§2. BAŞLICA KUSURSUZ SORUMSUZLUK HÂLLERİ

3.23

Kusur ilkesi, haksız fiil sorumluluğunun genel ilkesi olma özelliğini korumaktadır.…

III. FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ
§3. HAKKANİYET SORUMLULUĞU