Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Belirli Amaca Yönelik Olma

Bir ifadenin reklam olarak nitelenebilmesi için, reklamın bir menfaat elde etmek maksadıyla ve…

1. Reklam İradesi
3. Tanıtım İfadesi