Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Doğruluk– Dürüstlük ve Yanıltıcılık

a. Doğru ve Dürüst Olma

Doğruluk ve dürüstlük kavramları birbirine çok yakın ve aralarında doğrudan bağlantı…

1. Genel Olarak
b. Doğruluk ve Tarafsızlık