Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Fikri Mülkiyet Davalarında

a. Telif Haklarına Tecavüz Halinde Talepler

Reklamda, başkalarına ait markaların izinsiz olarak kullanılmasına çok daha sık rastlanılmakla…

ii. Manevi Tazminat Talebi
b. Sınai Mülkiyet Hakkına Tecavüz Halinde Talepler