Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Fikri Mülkiyet Hukukunda

a. Görevli Mahkeme

SMK’nın 156.maddesi uyarınca, Kanun’da sayılan haklardan doğan, hükümsüzlük, tecavüz…

b. Yetkili Mahkeme
b. Yetkili Mahkeme