Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Geçici ve Kalıcı İş Gücü Kaybı

4.95

BK m. 54/I b.3 çalışma gücünün azalmasından ya da tamamen yitirilmesinden bahseder. Bu tespit uygulamada iş göremezlik oranının belirlenmesi suretiyle yapılır. İş göremezlik sürekli olabileceği gibi geçici de olabilir. Kayıp oranına göre de çalışma gücünün sürekli mi geçici mi olduğu belirlenebilir. Her durumda iş göremezlik oranı tespit edilmeden zararın belirlenmesi mümkün değildir(179). Bu nedenle iş göremezliğin nasıl tespit edileceği önemlidir.

1. Genel Olarak
3. Zarar Görenin Kişisel Durumu ve Özellikleri