Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Gıda, Sağlık ve İlaç Sektörüne İlişkin Kısıtlamalar

Yönetmeliğin 8.maddesinde “gıda maddelerine ilişkin reklamlarda sağlık beyanı” ile…

1. Genel Reklam Esaslarına Aykırılık
3. Tütün ve Alkollü İçkiler Sektörüne İlişkin Kısıtlamalar