Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 89

2. Karşılaştırmalı Reklam Hakkında Olumsuz Görüşler

a. Objektiflikten Uzaktır

Kimse kendi davasının hâkimi olamaz” özdeyişiyle ifade edilen bu eleştirel yaklaşıma göre, bir reklamda, reklam verenin karşılaştırma sırasında tüketicilere objektif bilgi sunması neredeyse imkânsızdır(257).…

c. Toplumun Genelinin Yararınadır
b. Dürüstlük Kuralına Aykırıdır