Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Mal ve Hizmetlerin Özellikleri

Mehaz 2006/114 sayılı Yönerge metninde de, özellik kavramının açık ve bağlayıcı bir…

Türk hukukunda ise TTK 55/1-a-5 maddesinde, bir tacirin kendisi, malları, iş ürünleri,…

1. Genel Olarak
3. Mal ve Hizmetlerin Fiyatları