Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 131

2. Malların Serbest Dolaşımı Politikası

Topluluğun en başta gelen amaçlarından bir tanesi; üye ülkeler arasında, kişilerin,…

1. Rekabetin Korunması Politikası
3. Tüketicinin Korunması Politikası