Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Medya Ölçümü Sonuçlarıyla Reklama Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığınca, medya kuruluşlarının yayınlarının izlenmesi ve ölçümlenmesi…

Söz konusu Tebliğ’in 2 maddesindeki;…

1. Radyo ve TV Kuruluşları ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun
3. TRT Reklam Yönetmeliği