Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Milletlerarası Metinlerdeki Tanımlamalar

Milletlerarası metinlerdeki “reklam” kavramı ve reklama ilişkin ilkeler de Türk hukukunu…

d. Diğer Kanunlar
a. Amerikan Pazarlama Derneği