Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletmenin Faaliyetinden Zarar Doğması

3.196

BK m. 71’de öngörülen sorumluluk, kaynak hüküm olan Widmer/Wessner Tasarısı’nın 50. maddesinden farklı olarak işletme faaliyetleri ile sınırlanmıştır(387).…

1. Genel Olarak
3. Zarar ile İşletmenin Faaliyeti Arasında Nedensellik Bağının Bulunması: Tipik Risk