Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Rakiple İlişkilendirme Şekli

Tüketici hukuku bağlamında karşılaştırmalı reklamda rakiple ilişkilendirme yapmayı…

c. 6502 Sayılı TKHK Yönünden
a. Rakip ile Doğrudan İlişkilendirme