Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Reklam Kurulunun Denetim Yetkisinin Sınırı

Reklam Kurulu’nun reklam denetim yetkisinin sınırı TKHK’nın 77.maddesinde, 61.maddeye…

e. Kurul Kararlarının Açıklanması
3. Reklam Kurulu Tarafından Verilen Yaptırım Türleri ve Uzlaşma