Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 98

2. Reklama İlişkin Haksız Rekabet Kuralları

a. BK’daki Düzenleme

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda haksız…

1. Kavram
b. TTK’daki Düzenlemeler