Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Reklamcı / Reklam Ajansı

Reklam verenlerin arzu ve isteklerine uygun olarak, çeşitli medya organlarında yayınlanan…

Reklamcı” kavramı mülga 4077 sayılı TKHK’nın 3/1 (m) bendinde; “Ticari reklam…

1. Reklam Veren
3. Rakip