Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Reklamlara İlişkin Kamusal Şartlar

a. Genel Reklam İlkelerine Aykırılık

Bir reklam türü olması nedeniyle, tüketici hukuku açısından diğer reklamlar için…

1. Tüketici Kavramı
b. Haksız Ticari Uygulamalar