Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Sorumlu Kişiler ve Müteselsil Sorumluluk

3.207

BK m. 71/I’e göre: “Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur”. Kanunda açık hükümle bir müteselsil sorumluluk hâli öngörülmüştür. İşletme sahibi ve varsa işleten tehlike sorumluluğunun şartları mevcutsa müteselsilen sorumlu olacaklardır. Zarar gören müteselsil sorumluluk hükümleri uyarınca (BK m. 162 vd.) zararının tazminini dilediğinden isteyebilecektir (BK m. 163).

1. BK m. 71/I ile BK m. 71/IV Arasındaki İlişki
3. Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Kaldırılması