Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Tarihsel Gelişim

a. İlk Dönem Çalışmaları

1960’lı yılların başında AT üye ülkelerinin tamamında geçerli olacak ortak bir haksız…

Karşılaştırmalı reklamlar özellikle, Belçika ve Lüksemburg’da yazılı kurallar ile İtalya ve Almanya gibi…

1. Genel Olarak
b. 84/450 Sayılı Yanıltıcı Reklamlara İlişkin Avrupa Topluluğu Yönergesi