Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Ticari Reklam Yönetmeliği

a. Genel Reklam Esasları

Tam adı Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği olan Ticari Reklam…

1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
i. Eski Reklam Yönetmeliğindeki Hükümler