Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 487

2. Tüketici Davaları Yönünden

TKHK’ya 22.07.2020 tarih ve 7251 sayılı Kanun’un 59.maddesiyle eklenen 73/A maddesi…

1. Ticari Nitelikteki Davalar Yönünden
I. Ceza Sorumluluğu