Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2. Türk Hukukundaki Tanımlamalar

Yürürlükteki Türk hukukunda karşılaştırmalı reklam kavramı için münhasıran yapılmış…

1. Mehaz Kanunlardaki Tanımlama
C. Karşılaştırmalı Reklamda Kişiler