Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. 2006/114 Sayılı Yönergenin Amaç ve Kapsamı

Yönergeye göre, yanıltıcı ve hukuka aykırı karşılaştırmalı reklamlar Topluluk iç…

f. 2006/114 sayılı AB Yönergesi
a. Yönergede Yanıltıcı Reklam ve Karşılaştırmalı Reklam Tanımı