Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§3. BK M. 61 UYARINCA MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN DOĞUMU

I. GENEL OLARAK

8.7

BK m. 61 uyarınca birden çok kişinin aynı zarardan müteselsil sorumlu olabilecekleri iki durum mevcuttur(12): Kişilerin birlikte zarara sebebiyet vermeleri ve aynı zarardan çeşitli sebeplerle sorumlu olmaları. Bu olasılıklarda müteselsil sorumluluğun doğabilmesi için zararın bölünemeyen tek bir zarar olması gerekir(13). Bu iki olasılığın dışında kanunda düzenlenmeyen bir üçüncü olasılık ise birden çok kişinin birbirlerinden Sayfa 612 bağımsız hareket edip bir başkasına tek bir zarar vermiş olmaları hâlidir(14). Kanunda açıkça düzenlenmediği için bu duruma müteselsil sorumluluk hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı daha tartışmalıdır.

§2. 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU İLE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU DÜZENLEMELERİNİN KARŞILAŞTIRILIMASI
II. BİRLİKTE AYNI ZARARA SEBEBİYET VERME