Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§3. HAKKANİYET SORUMLULUĞU

BK m. 59- (IV. Özel durumlar - 4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı) Ayırt etme gücünü…

§2. BAŞLICA KUSURSUZ SORUMSUZLUK HÂLLERİ
§4. ÖZEN SORUMLULUĞU