Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 403

3. Mal ve Hizmetlerin Fiyatları

“Fiyat”, bir mal veya hizmetin para karşılığı olarak değeridir(1042).…

2. Mal ve Hizmetlerin Özellikleri
4. Tacirlerin Şahsi ve Ticarî Özellikleri