Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Öğretideki Tanımlar

Göle reklamı, “bir vasıta ile tüketim malı ya da hizmeti veya bunları piyasaya sunan kişinin adı belirtilerek tüketicilere seslenilmesi”…

e. 2010/13 sayılı AB İşitsel – Görsel Medya Hizmetleri Yönergesi
B. Ticari Reklamın Unsurları