Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Rakiplerin Gereksiz Yere Kötülenmesi

a. Kanuni Düzenlemenin Kapsamı

6102 sayılı TTK’nın 55/1 (a) (1) maddesinde, dürüstlük kuralına aykırı reklamlar…

ii. Soyut ve Öznel Değerlendirmeler
b. Rakipleri Genel Kötüleyici Reklam