Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Reklam Kurulu Tarafından Verilen Yaptırım Türleri ve Uzlaşma

Mülga 4077 sayılı TKHK’nın 1995 yılındaki ilk halinde, Reklam Kurulu, denetim görevi…

2. Reklam Kurulunun Denetim Yetkisinin Sınırı
4. Kurul Kararlarının Denetimi