Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Kaldırılması

3.210

Tehlike sorumluluğunda da, nedensellik bağını kesecek ağırlıkta bir olgunun kabul…

2. Sorumlu Kişiler ve Müteselsil Sorumluluk
E. BK m. 71 HÜKMÜ İLE DİĞER TEHLİKE SORUMLULUĞU DÜZENLEMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ