Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Tanıtım İfadesi

Reklam yapma iradesi ve reklam amacı bulunsa bile icraata ve ifadeye dökülmeyen,…

Reklamda yer alacak “ifade” terimini geniş yorumlamak gerekir. Reklama konu tanıtım…

2. Belirli Amaca Yönelik Olma
C. Nitelikleri İtibariyle Reklam Türleri