Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. TRT Reklam Yönetmeliği

TRT Reklam Yönetmeliği’nin(305) 4 maddesinde reklam ilkeleri konusunda farklı bir düzenlemeye gidilmek yerine, TKHK ve 6112 sayılı RTV Kuruluş ve Yayın Esasları Kanunu’ndaki ilke ve esaslara atıfta bu-

2. Medya Ölçümü Sonuçlarıyla Reklama Dair Tebliğ
F. Gıda Mevzuatında Reklamlar