Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 445

3. Tüketici Davalarında

a. Görevli Mahkeme

TKHK’nın 73.maddesi ile tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan…

b. Yetkili Mahkeme
b. Yetkili Mahkeme