Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Tüketici Davalarında

Haksız ve yanıltıcı reklamlar sebebiyle rakip tacirler dolaylı yoldan zarar görürlerken,…

c. Yanıltıcı Markanın Hükümsüzlüğü Talebi
D. İspat Yükü