Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Tüketici Davalarında

Tüketici hukukuna dayalı olarak açılan davaların davacısı kural olarak tüketicilerdir.…

d. Marka Hükümsüzlük Davaları Yönünden
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme