Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Ürünün Esaslı Nitelikleri

2006/114 sayılı mehaz Yönerge uyarınca, reklamda karşılaştırılan özelliğin aynı zamanda…

2. Ürünün Maddi Nitelikleri
4. Ürünün İspatlanabilir Nitelikleri