Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Zarar Görenin Kişisel Durumu ve Özellikleri

4.99

Çalışma gücü kayıp oranının belirlenmesinde haksız fiil sonucu zarar görenin yaşı, sağlık durumu, mesleği, cinsiyeti gibi kişisel özellikleri de dikkate alınır(193). Zarar görenin mesleği, gelirinin belirlenmesi birincil öneme sahiptir zira gelecekteki malvarlığını belirlemede en objektif ölçüt mesleği karşılında kazandığı miktardır. Ancak iş gücü kaybı hesaplanırken bazı meslek grupları açısından bu belirlemeyi yapmak zordur. Örneğin beden bütünlüğü ihlâl edilen ve bunun sonucu olarak görme yeteneğini kaybeden genç ve yetenekli bir ressamın eserlerinin gelecekteki piyasa değeri artabilir veya azalabilir, gelecekte kaç eser satacağı ve bu eserlerin fiyatları neye göre hesaplanacaktır? Bunu hesaplamak neredeyse imkânsızdır; ancak buna rağmen hâkim zarar miktarını BK m. 50/II uyarınca hakkaniyete uygun olarak belirlemelidir. Hâkim zararı belirlerken olay gerçekleşmeden önce zarar görenin aylık kazancına bakacaktır, gelecekteki muhtemel kazancını belirlemek için çıkış noktası elbette bu olacaktır. Bununla birlikte gelecekteki zararı hesaplayacağı için sadece Sayfa 411 bu miktarı dikkate alamaz, ileride kazanılabilecek miktarları, maaşları da dikkate almalıdır(194).

2. Geçici ve Kalıcı İş Gücü Kaybı
V. EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN KAYIPLAR