Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


3. Zarar ile İşletmenin Faaliyeti Arasında Nedensellik Bağının Bulunması: Tipik Risk

3.199

Hüküm bu konuda açıklık taşımasa da BK m. 71 hükmünün uygulanabilmesi için, zararın…

2. Önemli Ölçüde Tehlike Arz Eden Bir İşletmenin Faaliyetinden Zarar Doğması
D. SONUÇLARI