Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


4. Aynı Coğrafi Bölgeye Ait Olmayan Ürünlerin Karşılaştırılması

Aynı ihtiyacı karşılasa veya aynı amaca yönelik olsa bile Ticari Reklam Yönetmeliği’nin…

3. Tütün ve Alkollü İçkiler Sektörüne İlişkin Kısıtlamalar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - TÜRK HUKUKUNDA REKLAMLARIN DENETİMİ