Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


4. Kurul Kararlarının Denetimi

Reklam Kurulu, re’sen veya kendisine yapılan şikayetler üzerine reklamları Yönetmelikte…

3. Reklam Kurulu Tarafından Verilen Yaptırım Türleri ve Uzlaşma
5. RK Kararlarının Adli Yargı Kararlarıyla Çatışması