Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


§4. MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN SONUÇLARI

I. GENEL OLARAK

8.13

Birden çok kişinin aynı zararı tazmin yükümlülüğü doğduğunda zarar görenin sorumlu kişilerle olan ilişkisine “dış ilişki” (BK m. 61), sorumlu kişilerin kendi aralarındaki ilişkiye de “iç ilişki” (BK m. 62) denmektedir(28).

IV. ORTAK KUSUR BULUNMADAN AYNI ZARARDAN AYNI SEBEPLE SORUMLU OLMA
II. DIŞ İLİŞKİ