Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


4. ÖLÜMCÜL BİR VİRÜSÜN BULAŞTIRILMASI

4.64

Hem Türk hukukunda hem de birçok ülke hukukunda güncelliğini koruyan bir tartışma da şudur: Bir kişi vücudunda ölümcül bir virüs taşıyorsa ve bu virüsü başkalarına bulaştırışsa tazminat talepleri ile karşı karşıya kalır mı? Ölümcül bir virüs kan yoluyla bulaşabileceği gibi bu kanın yetkili kurumlarca kişiye verilmiş olması ile de geçebilir. Her ne kadar günümüz tedavi yöntemleri ile ölümcül olmaktan çıksa da ölümcül virüs denildiğinde akla gelen ilk bulaşıcı hastalık AIDS’tir (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Bu hastalığa yol açan HIV virüsü bağışıklık sistemini çökertmektedir. HIV virüsü cinsel ilişki, kan/organ nakli veya anneden bebeğine geçerek bulaşmaktadır. Tüm bu durumlarda ölümcül bir virüsün bulaşmasına yol açan kişi ve kurumlar sorumlu tutulacak mıdır? Yargıtay yakın tarihli bir kararında bu soruya olumlu cevap vermiştir(123). Sayfa 3874.65

Ölümcül virüsün bulaştırılması mutlak hak ihlâli sayılacağından hukuka aykırılık bakımından bir sorun bulunmamaktadır; burada kusur unsuru daha ön plana çıkmaktadır. Kişinin sorumlu tutulabilmesi için virüsü kasten veya ihmali davranışı sonucu bulaştırmış olması gerekir.

3. ORGAN VE DOKU NAKLİ ESNASINDA OLUŞABİLECEK FİZİKSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİ
C. RUHSAL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİ