Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


4. Rakibin Tanınmışlığından Gereksiz Yere Yararlanma

TTK’nın 55/1-a- 5 maddesinde karşılaştırmalı reklam sırasında rakibin tanınmışlığından…

iv. Mağduriyetin Dile Getirilmesi ve Şikayet Hakkının Kullanımı
B. Reklamların Fikri Mülkiyet Hukukuna İlişkin Şartları