Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


4. Tacirlerin Şahsi ve Ticarî Özellikleri

Rakip tacirlerin piyasaya sunduğu mal ve hizmetlerle ilişkilendirilen reklamlar ile…

3. Mal ve Hizmetlerin Fiyatları
F. Nitelikli Karşılaştırma Yapılması