Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 417

4. Ürünün İspatlanabilir Nitelikleri

Mehaz Yönergenin 4/1 (c) ve Reklam Yönetmeliğinin 8/1-e maddeleri uyarınca, karşılaştırmalarda…

3. Ürünün Esaslı Nitelikleri
5. Ürünün Temsil Edici Nitelikleri